هیچهایک به سوی تفلیس
با کمی چاشنی ایروان!

بالاخره شد اون چیزی که منتظرش بودم. چهار هفته تند تند کار کردن و راست و ریست کردن همه چیز برای سفر به گرجستان. فکر میکنم اینهمه انتظار ارزشش رو داشته باشه. تو این یک ماه احساس کردم شوق رسیدن به چیزی که توی ذهنم هست جوشش و شوق بسیاری توی رگهام ریخته. من یکبار […]