تغییر یا نرخ تغییرات؟
درباره تصمیم گیری در شرایط تغییر با نرخ بالا

پیش نوشت: یادمه سر کلاس های دکتر تابش پور، اگر هوش و حواس آدم سرجاش بود امکان نداشت ایشون هر جلسه دانشجو رو با چند پارادایم ذهنی تازه مواجه نکنه. هیچوقت یه راست سر بحث علمی نمیرفتن. اول با کلی داستان و خاطره و مدل از خرگوش و هویج و این جور چیزا سعی میکردن […]