داستان دوستی با مونتنی

کسایی که شاگردی محمدرضا شعبانعلی رو کرده باشند و سر و کله شون یه جورایی تو روزنوشته ها و متمم چرخیده باشه و همچنین قدیمی ترها که فرصت حضور تو کلاسهای ایشون رو داشتند شاهد این ادعای من هستند که وقتی به این آموزه ی ایشون رسیدند که:”کسی از متوسط اطرافیانش چندان فراتر نخواهد رفت” […]