درباره کتاب “ما ایرانیان”
نوشته مسعود فراستخواه

همه این حرف و حدیث ها در مورد “ایرانی جماعت” که هر روز تو مترو و تاکسی و اتوبوس ازش حرف میزنیم و درواقع اسمش رو هم گذاشتیم حرف های اتوبوسی، تقریبا همه رو خسته کرده و تبدیل شده به اون جنس حرفها که وقتی پاش وسط میاد من یکی که حال و حوصله شنیدنش […]