این روزهای پر آرامش + چند تصویر از تهران گردی امروز

این روزها بیشتر از هر روز دیگری شوق نوشتن در خلوتم را دارم، وقتی توی اتوبوس هستم و یا وقتی مثل همین الان در جمعی نشسته ام و احساس میکنم تنهاتر از هر زمان دیگری انگیزه نوشتن دارم. بیشتر از هروقت که به یادم می آید در زندگی خوشحالم. بیشتر از هر زمان دیگر از […]