کتاب قهرمان دوران
از داد و ستد با فواد لذت ببرید!

 چند وقت پیش زیر پست مربوط به کتاب تتبعات میشل مونتنی از فواد انصاری خواستم اگه نتونست کتاب رو در سنندج پیدا کنه آدرسی بفرسته تا کتاب رو براش پست کنم. نتیجه مکاتبه ایمیلی به یک تبادل کتاب ختم شد. از بین مِنوی کتابهایی که که فواد جلوم گذاشت من ترجیح دادم به پیشنهاد سرآشپز(فواد)? […]