بلوچستان(۲)

سفر به بلوچستان  بعد از دیدن سیستان و در ادامه سفر به بلوچستان نوبت به دیدن شهر سوران رسید. بلوچستان به معنی واقعی یک سرزمین با چند اقلیم متفاوته. هرچی بیشتر به سمت جنوب بلوچستان میرید نخلستان ها بیشتر و بیشتر میشن و تقریبا از شهر سراوان به پایین میشه همینطور نخلستان ها رو دید […]