تمرین بد یک عادت؛ رقابت

استاد خوبم، حمیدرضا ربانی عزیز که تا زنده ست خدا سالم و سربلند نگه ش داره همیشه ی خدا جان کلام رو با مثال تفهیم میکرد. اعداد این مثال رو دقیقا یادم نیست ولی حدودا همین ها بود. استاد میگفت تو ورزش های رزمی وقتی ۲۵۰ بار یک حرکت رو انجام بدی اون رو یاد […]