همه یک تَن باشیم

پیش نوشت: خیلی اوقات به چالش تنهایی و فردیت فکر کردم. به اینکه ما چقدر میتونیم با یا بدون حضور پررنگ و محسوس دیگران از پس خودمون بربیایم. اعتراف میکنم بیشتر تلاشم تا امروز در جهت ایزوله کردن و بالابردن دیوارهای فردی دور و برم بوده. بیشتر تلاشم برای ساختن زندگی بر پایه های فردی […]