شیوه شخصی من در جمع آوری جملات کلیدی

چند ماهی ست که احساس میکنم بهتر است جملات و پاراگراف های کلیدی را به شیوه ای مفیدتر جمع آوری کنم. چند انگیزه اصلی برای این کار داشتم و حالا که مدتی ست این روش را بکار بردم بر آنها مُصرتر هستم. در کامپیوتر شخصی ام فایلی دارم به نام توسعه فردی که پوشه “دفترچه […]