آقای فرصت طلب
یک مواجه ی آپُرچیونیستی!

دیروز داشتم درس تفاوت فرصت طلبی و ایجاد ارزش واقعی از سریِ درس هایِ ارزش آفرینیِ متمم رو میخوندم که به این مثال جالب برخوردم: نقل از متمم: یادداشتی به این مضمون است: خوش‌بین عزیز! بدبین عزیز! واقع‌گرای عزیز! وقتی شما مشغول بحثهای فلسفی جدی بودید که این لیوان آب، نیمه پر است یا نیمه خالی، […]