جایی کار کنیم که دعوا بشه!

داشتم نهار میخوردم که صدای داد و بیداد از حیاط محل کارمان بلند شد. گوشم رو تیز کردم و متوجه شدم کسی دارد فریاد میزند و تهدید میکند که طرف مقابل را پول خواهد کرد! راستش را بخواهید خیلی ذوق زده شدم. شرکت ما واقع در یک مجتمع است که با تعداد زیادی استارتاپ احاطه […]

تعصب مدرن و دسترسی جهت دار به اطلاعات

  این روزها به توصیه دوست خوبم علی کریمی، در حال مطالعه کتاب Absolute Value هستم. نمیتوانم تصور کنم یک مارکتر یا حتی علاقمند به موضوعات عصر دیجیتال، با توجه فضای کنونی دسترسی اطلاعات در دنیا و تاثیر آن بر رفتار مصرف کننده، از کنار این کتاب ساده بگذرد. کتاب آقای  Itamar Simonson و همکارش به نظر تکرار یک […]

ترفند ساده‌ی بدهکار نگه داشتن

در حوالی محل زندگی من یک سوپرمارکت جالب وجود دارد. صاحب سوپرمارکت از آن فروشنده های قهار است که همیشه در آستین چند ترفند برای وفادار ساختن اهالی محل به فروشگاه دارد. یکی از ترفندهای جالب او چیزی است که در ادامه آن را تعریف میکنم و من اسمش را گذاشته ام بدهکار کردن مشتری. […]

چرا به کلاس مثنوی مولانا رفتم؟ چرا دیگر نمیروم؟

پیش نوشت: این مطلب تنها و تنها حاصل تجربه ای محدود بر انسانی احاطه شده با سوگیری ها و محدودیت هاست. برای دل خودم بود که نوشتم. امیدوارم به دلی هم بنشیند. اصل داستان: حوالی پاییز ۹۶ بود. از کلاس شناخت اقوام ایرانی برمیگشتیم که او استادش بود. توی ایستگاه اتوبوس، در بلوار کشاورز و بعد […]

شاخص واسطه گری و دلالی: نگهداشت مشتری؟

چند وقت پیش به کتابی با عنوان The Loyalty Effect برخوردم. از آنجا که کتاب در Harvard Business Review Press چاپ شده بود به نظرم رسید که بایستی با دقت و وسواس بیشتری آن را مطالعه کرد. کتاب را هنوز نخوانده ام اما در خلاصه ای از آن به موضوعی اشاره شده که برای من بسیار قابل تامل است: […]

با احتیاط جستجو کنید: خطر بی سوادی

به اقتضای وظیفه ای که در محل کار به من سپرده شده، تصمیم گرفتم در خصوص شاخص های کلیدی عملکرد یا KPIs مطالعه کنم. تصمیم گرفتم پیش از همه درسنامه متمم در خصوص سیستم کنترل مدیریت را مطالعه کنم.(تمرین ها را هنوز حل نکرده ام و منتظرم با حوصله به سراغ آنها بروم.) بخش هایی از […]