سیستان(نیمروز)

سفر به سیستان پیش توضیح ۱: محمد اعظم سیستانی در کتابی که در خصوص فرهنگ و رسوم مردم سیستان نوشته، بخشی رو به ضرب المثل های مردمان اون خطه اختصاص داده (مردم شناسی سیستان – محمداعظم سیستانی صفحه ۲۰۳). اگه کمی دقت کنید متوجه میشید موضوع اکثر این مثل ها آبیاری باغات، کشت محصولات، رفتار […]

بلوچستان (۱)

سفر به بلوچستان سرچهار راه چه کنم؟ هستم(بله، این واقعا اسم یه چهارراهه!)، همون جایی که سال پنجاه و سه محمود دولت آبادی سفرنامه “دیدارِ بلوچ” رو شروع میکنه. عجیب و غم انگیزه که زاهدان و  بعدها فهمیدم که کل سیستان و بلوچستان از همون دردهایی رنج میکشه که دولت آبادی بیشتر از چهار دهه پیش دیده […]