بلوچستان (۱)

سفر به بلوچستان سرچهار راه چه کنم؟ هستم(بله، این واقعا اسم یه چهارراهه!)، همون جایی که سال پنجاه و سه محمود دولت آبادی سفرنامه “دیدارِ بلوچ” رو شروع میکنه. عجیب و غم انگیزه که زاهدان و  بعدها فهمیدم که کل سیستان و بلوچستان از همون دردهایی رنج میکشه که دولت آبادی بیشتر از چهار دهه پیش دیده […]