سیستان(نیمروز)

سفر به سیستان پیش توضیح ۱: محمد اعظم سیستانی در کتابی که در خصوص فرهنگ و رسوم مردم سیستان نوشته، بخشی رو به ضرب المثل های مردمان اون خطه اختصاص داده (مردم شناسی سیستان – محمداعظم سیستانی صفحه ۲۰۳). اگه کمی دقت کنید متوجه میشید موضوع اکثر این مثل ها آبیاری باغات، کشت محصولات، رفتار […]