کوچ سرفینگ فیلتر شد!

پیش نوشت: دست شما درد نکنه که اتوبان دسترسی به بهشت رو دقیقا از وسط زندگی ما رد میکنید. چند روز پیش بود که دلم برای میثم یکی از میزبانان سفرم به سیستان و بلوچستان تنگ شد و خواستم براش پیامی بذارم. رفتم سری به پروفایلم در کوچ سرفینگ بزنم که با این صفحه منفور […]