چرا سفر میکنیم | مقدمه و یک خاطره

پیش نوشت : خاطره ای از حدود یک و نیم سال پیش یادم اومد. به خانم مهندس اجرایی میان سالی که یادمه شیرزنی بودند، نرم افزار درس میدادم.(انگیزه شون برای یادگیری مثال زدنی بود) همسرشون در عراق پیمانکار مخازن آب بودند و در یکی از مرزها هم بنگاه صادرات میوه و تره بار داشتند. یادمه […]